Tagged: יחסי עובד ומעביד

0

יחסי עובד מעביד

  יחסי עובד מעביד הם יחסים מורכבים מאוד. מדובר על יחסי עבודה אשר מעוגנים ע"י חוקים אשר קבעה המדינה במהלך השנים. יחסי עובד מעביד כוללים את כל זכויות העובדים שעל המעסיק לעמוד בהם וכן...

0

אפליה במקום העבודה – תופעה פסולה

  מקומות עבודה מלאים שיקולים לקידום עובדים מסוימים על פני אחרים, העלאות שכר, מינויים ושאר פעולות נוספות. לצערנו, כחלק מהשיקולים האלו, אשר יכולים להיות לגיטימיים והגיוניים ומתוך חשיבה על טובת הארגון, לעיתים ניתן לראות...