Category: mega

mega בעיר מבצעים בסניף 0

mega בעיר מבצעים בסניף

mega משתדלת לעדכן את הצרכנים שלה במבצעים שונים שהיא עורכת במקומות שונים. חלק מן הרעיון הוא שכל מקום מקבל הנחה בהזדמנות אחרת והצרכנים מקבלים את המידע על האפשרויות האלו. הדבר מוסיף מתח מהנה לקנייה...