Tagged: אפליה במקום העבודה

0

אפליה במקום העבודה – תופעה פסולה

  מקומות עבודה מלאים שיקולים לקידום עובדים מסוימים על פני אחרים, העלאות שכר, מינויים ושאר פעולות נוספות. לצערנו, כחלק מהשיקולים האלו, אשר יכולים להיות לגיטימיים והגיוניים ומתוך חשיבה על טובת הארגון, לעיתים ניתן לראות...