Tagged: ביג באר שבע

מרכז ביג באר שבע 0

מרכז ביג באר שבע – חוויית קניה ברמה אחרת

בעבר היה מקובל ללכת למרכזי הערים. בשנות השמונים-תשעים החליפו הקניונים את מרכזי הערים כאופציה המועדפת לבילוי השופינג. בימנו חוויית הקנייה עוברת מהלחץ והדחיסות של הקניונים לנוחות והמרחב של מרכזי ה-BIG. בדרך חברון 21 שוכן...