זכויות פיטורין על פי חוק והגנה

זכויות פיטורין הן זכויות מעוגנות על פי חוק והמגנות על עובדים שפוטרו או היו רשאים על פי חוק להתפטר בתנאים מסויימים. זכויות פיטורין מסייעות לעובדים אלו בשינוי החדש החל בחיים וכן מאפשרת להם לעבור תקופה זו בהגנה כלכלית בעיקרה עד לחיפוש אחר עבודה חדשה. מעסיקים המפרים זכויות פיטורין עלולים להינקט נגדם עונשים חמורים הקבועים בחוק.… קראו עוד זכויות פיטורין על פי חוק והגנה