Tagged: מסוף סליקה

0

על מנת שתתבצע פעולת גביית התשלום, יש צורך לקבל מידע ממסוף הסליקה. מסוף סליקה הוא למעשה צינור המידע שלנו לגבי פרטים אודות הלקוח. מסוף הסליקה נותן לנו מידע לגבי חשבון הלקוח מה מצב חשבונו...