Tagged: פגיעה בזכויות בעבודה

0

הרעת תנאים בעבודה- כל מה שצריך לדעת

הרעת תנאים בעבודה היא מצב לא נעים לעובד כלל. מדובר על שינויים לרעתו של העובד שכוללים בין היתר הורדה בשכר או ביטולו, מעבר למיקום מרוחק יותר מעל 40 ק"מ, שינוי שעות העבודה הקבועות ,...